AktualnościInformacja o ankietyzacji zajęć
OFERTA KSZTAŁCENIA 2012/2013
Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej oferuje Państwu kształcenie na atrakcyjnych kierunkach i wybór nowoczesnych specjalności*, które stanowią szeroką ofertę edukacyjną i pozwalają studentom na dobór przedmiotów i zajęć oraz profili dyplomowania stosownie do zainteresowań oraz planów działalności zawodowej.
Prezentowane kierunki studiów z bogatą ofertą specjalności pozwalają na kształcenie absolwentów łączących wykształcenie inżynierskie z informatycznym i ekonomicznym, co najpełniej odpowiada obecnym i przyszłym oczekiwaniom pracodawców.
Folder Energetyka (pdf)

oraz specjalności:

specjalność: Elektroenergetyka

Kierunek: Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe
Folder Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe (pdf)


Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Folder informacyjny specjalności: Inżynierskie Zastosowania Komputerów Folder informacyjny specjalności: Programowanie Obrabiarek i Urządzeń Technologicznych Folder informacyjny specjalności: Budowa i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych
Folder IZK (pdf) Folder POiUT (pdf) Folder BiEPS (pdf)

Folder informacyjny specjalności: Logistyka Przemysłowa
Folder LP (pdf)

oraz specjalności:

specjalność: Inżynieria i Zarządzanie
specjalność: Maszyny Robocze
specjalność: Energetyka Cieplna i Chłodnictwo (pdf)

Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Folder informacyjny specjalności: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego Folder informacyjny specjalności: Inżynieria i Techniki Komputerowe w Rolnictwie i Leśnictwie Folder informacyjny specjalności: Inżynieria Agrobiznesu i Rolnictwa Ekologicznego
Folder IPS (pdf) Folder IiTKwRiL(pdf) Folder IAiRE(pdf)

Folder informacyjny specjalności: Odnawialne Źródla Energii Folder informacyjny specjalności: Technika w Architekturze Krajobrazu
Folder OZE (pdf) Folder TwAK (pdf)

oraz specjalności:


Specjalności:

specjalność: Eksploatacja i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych
specjalność: Logistyka Transportu Samochodowego
specjalność: Rzeczoznawstwo i Likwidacja Szkód
specjalność: Transport Chłodniczy

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Folder kierunku Folder informacyjny specjalności: Inżynieria Żywności Folder informacyjny specjalności: Żywienie Człowieka i Bezpieczeństwo Żywności
Folder kierunku (pdf) Folder IŻ (pdf) Folder ŻCziBŻ (pdf)

Folder informacyjny specjalności: Projektowanie opakowań Folder informacyjny specjalności: Biotechnologia żywności
Folder PO (pdf) Folder BZ (pdf)

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Folder informacyjny specjalności: Menedżer produktu Folder informacyjny specjalności: Techniki komputerowe w inżynierii produkcji Folder informacyjny specjalności: Zarządzanie i inżynieria jakości
Folder MP (pdf) Folder TKwIP (pdf) Folder ZiIJ (pdf)

Folder informacyjny specjalności: Zarządzanie i inżynieria w agroprocesach Folder informacyjny specjalności: Zarządzanie logistyczne Folder informacyjny specjalności: Zarządzanie systemami informacyjnymi
Folder ZiIwA (pdf) Folder ZL (pdf) Folder ZSI (pdf)

Budowa i Eksploatacja Maszyn
Inżynieria Rolnicza
Studia podyplomowe:
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia (pdf)

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie -
       Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym
 (pdf)

Systemy CAD w zastosowaniach inżynierskich
       z podstawami wzornictwa przemysłowego
 (pdf)
* Kryteria naboru na specjalność ustala Dziekan Wydziału Mechanicznego.