Orzel
Logo_wm_new
...
Printer Pdf

Zapraszamy pracowników i studentów
wszystkich roczników do udziału w uroczystości.

Podczas inauguracji zostaną wręczone indeksy

wszystkim studentom I-go roku
Wydziału Mechanicznego


Printer Pdf
Stypendia Energa-Operator dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Energa Operator wspiera Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
System przetwarzania karpi. Rozmowa z prof. Jarosławem Diakunem

Materiały z portalu Youtube.pl


Printer Pdf

Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej informuje, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.09.2016 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

  • OPUS 12 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • SONATA 12- projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • PRELUDIUM 13 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • POLONEZ 3 - projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.
  • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze. Wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektu badawczego składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF i ELAN(http://elan.dfg.de).

 

>> Pełny tekst dokumentu <<

 


Printer Pdf
Otwarcie Pracowni Edukacji Technicznej Haas

Mateiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Pracownie Energetyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Mateiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf


Printer Pdf
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Uprzejmnie informuję, iż do dnia 30 września 2016 studenci mogą przedstawić rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

Rozporządzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2016/2017, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstaw Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/  w zakładce "Szkolnictwo wyższe/sprawy studentów i doktorantów/stypendium ministra".


Printer Pdf